Monday, December 23, 2013

ΤΕΛΟΣ 2013 μέ τόν τρόπο τοῦ μεγάλου Ἀλεξανδρινοῦ...

 Τό 2013 ὁδεύει στό τέλος του παίρνοντας μαζί του ἤ μᾶλλον ἀφήνοντας καταγεγραμμένα ὅλα ὅσα ὡς κοινωνία καί ὡς ἄτομα ἀντέξαμε. Μαζί του κλείνει καί τό ἐτήσιο ἀφιέρωμα στόν Κ.Π.Καβάφη.
Ἐπιτρέψτε μου, ἀγαπητοί φίλοι, νά κλείσω κι ἐγώ τίς καταγραφές τοῦ 2013 μέ τό παρακάτω ποίημα τοῦ ποιητῆ. Τά συμπεράσματα γιά τίς ἀναλογίες δικά σας.
   ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΦΩΤΕΙΝΑ! "Να τραβούμ'εμπρός."

  " Έν μεγάλῃ Ἑλληνικῃ ἀποικίᾳ, 200 π.Χ." 

Ότι τα πράγματα δεν βαίνουν κατ'ευχήν στην Αποικία
δεν μένει η ελάχιστη αμφιβολία, 
και μ'όλο που οπωσούν τραβούμ'εμπρός,
ίσως, καθώς νομίζουν ουκ ολίγοι, να έφθασε ο καιρός
να φέρουμε Πολιτικό Αναμορφωτή.

Όμως τό πρόσκομμα κ'η δυσκολία
είναι που κάμνουνε μια ιστορία
μεγάλη κάθε πράγμα οι Αναμορφωταί
αυτοί. (Ευτύχημα θα ήταν αν ποτέ
δεν τους χρειάζονταν κανείς). Για κάθε τι,
για το παραμικρό ρωτούνε κ'εξετάζουν,
κ' ευθύς στον νου τους ριζικές μεταρρυθμίσεις βάζουν,
με την απαίτησι να εκτελεσθούν άνευ αναβολής.

Έχουνε και μια κλίσι στες θυσίες.
Παραιτηθείτε από την κτήσιν σας εκείνη,
η κατοχή σας ειν' επισφαλής:
η τέτοιες κτήσεις ακριβώς βλάπτουν τες Αποικίες.
Παραιτηθείτε από την πρόσοδον αυτή,
κι από την άλληνα την συναφή,
κι από την τρίτη τούτην:ως συνέπεια φυσική.
Είναι μεν ουσιώδεις, αλλά τι να γίνει;
σας δημιουργούν μια επιβλαβή ευθύνη.

Κι όσο στον έλεχγο τους προχωρούνε,
βρίσκουν και βρίσκουν περιττά, και να παυθούν ζητούνε,
πράγματα που όμως δύσκολα τα καταργεί κανείς.

Κι όταν, με τό καλό, τελειώσουνε την εργασία,
κι ορίσαντες και περικόψαντες το παν λεπτομερώς,
απέλθουν, παίρνοντας και την δικαία μισθοδοσία,
να δούμε τι απομένει πια, μετά
τόση δεινότητα χειρουργική.

Ίσως δεν έφθασε ακόμη ο καιρός.
Να μη βιαζόμεθα. Είν'επικίνδυνον πράγμα η βία.
Τα πρόωρα μέτρα φέρνουν μεταμέλεια.
Έχει άτοπα πολλά, βεβαίως και δυστυχώς η Αποικία.
Όμως υπάρχει τι το ανθρώπινον χωρίς ατέλεια;
Και τέλος πάντων, να, τραβούμ' εμπρός.
    (Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984).

Saturday, December 21, 2013

Ἀποδόσεις


Τό πιθανό μο εναι ξένο,
τό δεδομένο λάχιστο,
λίγο τό τυχαο,
τό σύνηθες χθρικό.
Τό πολύ ρκετό,
μοναδικό τό νερμήνευτο
καί τό παράφορο γώ τό λέω
νθεον.

Ἀναλογίες


Τό πέραντο, τά κύματα,
βυθός.
Τό μέγεθος, ο μεταπτώσεις,
τό  βάθος.
Θάλασσα- γάπη.
ναλογίες.

Ἄς είμαστε προσεκτικοί   ς είμαστε προσεκτικοί
   μέ τά θαύματα.
   Τό νερμήνευτο πάντα
   τρομάζει
   καί ,τι γενν τό δύσπιστο
   διχάζει.

   Πς τά μάτια του προδίδουν
   έναη δίνη
   καί ο παλμοί συνθέτουν
   παινες κι λεγεες;

   Θεός μθος τόν πλασε
   παραμυθία νάγκη;
   Συχνά πλήρης σάφειας
   κι λλοτε να «πουκάμισο δειανό».

   Τυφλό θαμα, διαμπερές
     ρωτας.

Στό ΦῶςΧωρίς τή φύση
καί τά πάθη σου
ὅλα ἀνυπαρξία
ἕνα τίποτα,
οὔτε κἄν ἕνα κενό,
γιατί καί τό κενό
τό δάμασες,
ἀφοῦ ἀπρόσκοπτα
Σέ διαδίδει. 
                   (Από την υπό έκδοση συλλογή μου)